top of page

Vision (วิสัยทัศน์)

เป็นบริษัทชั้นนำในการจัดจำหน่ายและให้บริการสินค้าแม่และเด็ก สินค้าสำหรับทุกคนในครอบครัว

 แบบครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพและบริการที่เป็นเลิศ ที่ได้รับการยอมรับสูงสุดและดีที่สุด

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Mission
(พันธกิจ)

1.  อธีราห์ มุ่งมั่นที่จะส่งมอบสินค้าคุณภาพและบริการที่เหนือกว่า คัดสรรสินค้าที่ทันสมัย นวัตกรรมใหม่ๆ ด้วยความรักความห่วงใย เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณลูกค้าและผู้ใช้บริการ
     2.  อธีราห์ มุ่งมั่นที่จะดูแลใส่ใจบริการคุณลูกค้า เพื่อสร้างความผูกพันธ์อันดีงาม สร้างความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุดของคุณลูกค้าและผู้ใช้บริการ
     3.  อธีราห์ มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างและพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นมืออาชีพและให้บริการที่ยอดเยี่ยมและดีที่สุดสำหรับคุณลูกค้าและผู้ใช้บริการ
     4.  อธีราห์ มุ่งมั่นเพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจและองค์กรอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายอันสูงสุดในการเข้าสู่ " ตลาดหลักทรัพย์ " และติดนามสกุล " มหาชน "

bottom of page