top of page
< Back

พ.ศ. 2557

สร้างแบรนด์สินค้าใหม่ ภายใต้ชื่อแบรนด์ Saker

พ.ศ. 2557

ในปี 2557 บริษัทได้สร้างแบรนด์สินค้าใหม่ ภายใต้ชื่อแบรนด์ Saker โดยเน้นผลิตเป็นสินค้าแม่และเด็กคุณภาพสูง เกรดพรีเมี่ยม จากการสร้างแบรนด์สินค้าในครั้งนี้ ทำให้ทางบริษัทได้รับรางวัล Facebook Success story โดยได้เป็นแบรนด์แรกที่เป็น SME จริงในไทยที่ประสบความสำเร็จกับการสร้างยอดขายผ่านทาง Facebook ซึ่งร้าน PUMPNOM ได้ถูกนำไปเป็นกรณีตัวอย่างในการอบรมในการใช้เครื่องมือกับ Facebook ให้ประสบความสำเร็จในหลายประเทศ

bottom of page